AJ0A0639.jpg

Brian en Jeremy blijven ontwerpers bij Buurtschap Rijsbergen in 2020

Brian Boot en Jeremy van Nijnatten zijn ook in 2020 de ontwerpers bij Buurtschap Rijsbergen. Al voor het corsoweekend hebben het bestuur en de ontwerpers van vorig jaar, inclusief Joeri Huijbregts, met elkaar gesproken over de positieve samenwerking die er was en over een eventueel vervolg. Kort na het corso is daar invulling aan gegeven.

In dat gesprek kort na corso heeft Joeri aangegeven in verband met zijn verbouwing thuis een jaartje te pauzeren als ontwerper. Alsnog hebben wij alle vertrouwen in het duo Brian en Jeremy, en graag gaan we dan ook met hen verder in 2020. Joeri zal op de achtergrond dienen als sparringpartner en natuurlijk ook zo nu en dan in de tent te vinden zijn.

De ontwerpers krijgen de komende periode de tijd om hun creatieve proces in werking te stellen. Samen met de mannen zijn er afspraken gemaakt over het presenteren van een concept. Dit zal tegen het einde van het jaar plaatsvinden.

Met de vroege aanstelling van Brian en Jeremy geven we sinds lange tijd invulling aan een van de wensen uit ons meerjarenplan, namelijk samen aan iets bouwen met vaste ontwerpers. Het bestuur is erg blij dat we na het succesvolle en gezellige jaar met Rif met de mannen verder kunnen. De ambitie is hoog om de 16e plaats van 2019 meer dan ruimschoots te gaan overtreffen.