Corona Richtlijnen

Veiligheid voorop!

Na een periode van strenge maatregelen rondom het Corona virus is het tijd invulling te geven aan de versoepelingen die de overheid ons gegeven heeft.
We hebben als buurt niet stilgezeten en hebben onder strenge voorwaarden de knollen geplant, het noodzakelijke onderhoud aan het veld opgestart en hebben inmiddels 2 gezellige onlineactiviteiten achter de rug. Dit smaakt naar meer en het wordt tijd om langzamerhand andere activiteiten op te starten.
Wij hebben op basis van richtlijnen van de gemeente de volgende (iets strengere) regels opgesteld voor ons buurtschap.

Algemeen
We houden ons aan het protocol van bouwend Nederland, dat wil zeggen:
- Alles op 1,5 meter afstand;
- Koffiepauzes buiten doorbrengen;
- Let op eigen gezondheid en die van anderen;
- Bij klachten, blijf je thuis.

Loods
- Er mag met maximaal 8 personen vergaderd worden in de kantine
- Er mag met maximaal 10 personen gewerkt worden in de loods
- Er mag met maximaal 30 personen gewerkt worden op het buitenterrein van de loods
- Wil je een activiteit opstarten, dan neem je contact op met Bo van Veen
- Er wordt een sleutelaar aangewezen die tevens ervoor zorgdraagt dat de regels worden nageleefd.

De sleutelaars krijgen een aparte instructie hoe te handelen met openen en sluiten, zorgen voor registratie van de aanwezigen en hoe te handelen bij calamiteiten. Zijn de regels niet duidelijk, heb je vragen of heb je twijfels over een te plannen activiteit, neem dan contact op met René de Theije.

Bloemenveld
Er mag met maximaal 30 personen gewerkt worden op het bloemenveld.
De activiteiten worden gecoördineerd door Toos Noorden, Frans Boomaerts en John Verpalen en zal in de veldploeg app bekend gemaakt worden.

Vragen of meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over het donateurschap, de buurtschap of heb je een andere vraag? Laat het ons weten!